E-mail til det offentlige – flytning til udlandet

Hvor skal jeg flytte min adresse hen når jeg tager til USA?

Det spørgsmål stillede jeg på Told & Skats hjemmeside. Svartiden har været 14 dage inden alle dele af mit spørgsmål er besvaret, men så har jeg også fået svar fra tre forskellige myndigheder. Generelt er jeg positiv overrasket over at der blev svaret, at forskellige myndigheder har forwardet mit spørgsmål og at svarene er til at forstå.

Center for Digital Forvaltning har lavet en undersøgelse, der viser at hver tredie kommune ikke kvitterer eller svarer på e-mails, hvilket jeg synes er umådelig ringe. Se CEDI: Danske kommuners svartid på e-mail fra 5. februar 2005

Læs mit spørgsmål og de svar jeg fik
Min mail 10-05-2005 09:30:

Jeg skal flytte til udlandet for at have et 11 måneders praktikophold. Praktikopholdet er lønnet ($1200/måned) og beskattet i USA. Jeg er momsregistreret og har derigennem en lille indtægt i Danmark, som jeg ønsker at beskatte herhjemme.

Skal jeg flytte min bopæl til USA? Det letteste mht. post, mit firma etc. er at flytte min adresse hjem til mine forældre i Danmark.

Er der nogle skattemæssige forhold der gør at det er nødvendig/praktisk at flytte min adresse til udlandet?

På forhånd tak for jeres svar :)

Michael Carøe Andersen

Svar fra ToldSkat Region Nordjylland 11-05-2005 13:20:

Til Michael Carøe Andersen.

Du har sendt en mail til regionen den 10. maj 2005. For så vidt angår de skattemæssige spørgsmål og spørgsmål vedr. ændring af privatadresse, har regionen d.d. videresendt mailen til besvarelse af Aalborg Kommune, skattevæsenet, som stadig har alt vedr. personlig skat.

Vedr. din momsregistrering for firma, kan regionen oplyse dig om, at du, imens du opholder dig i et land uden for EU, skal have en herboende repræsentant, som hæfter solidarisk med dig, imens du opholder dig i USA. Blanket til dette formål er d.d. sendt til dig med posten. Blanketten skal returneres til ToldSkat Nordjylland, Region Aalborg, Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg. Hvis du har spørgsmål vedr. dette kan du henvende dig på tlf: 7237 8000, virksomhedsregistreringen.

Med venlig hilsen

ToldSkat Norjylland
Region Aalborg

ToldSkat Region Nordjylland

Svar fra Aalborg Kommune 13-05-2005 13:31:

Hej Michael

Tak for din mail. Jeg kan desværre kun hjælpe dig med folkeregisterdelen, det vil sige din adresse.

Da du opholder dig i USA i mere end 6 måneder, skal du registreres som værende udrejst til USA. Dette fremgår, at bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregisters